Medarbejdere

Jurister

Niels E. Valdal

Advokat (H)

 

Hovedsagsområder:

Insolvensret/konkurs, arveret, dødsbobehandling, generel erhvervsrådgivning, IT-ret, pengeinstitutjura, selskabsret, forenings- og fondsret og entrepriseret

 

Fødselsår: 1945
Kandidat fra Københavns Universitet i 1971

Beskikket: 1974
Møderet for Højesteret i 1981

Særlige tillidshverv:
Fast kurator ved Sø- og Handelsrettens Skifteret siden 1974.

Formand for og medlem af bestyrelsen i mange selskaber, fonde, legater og foreninger.

 

Medlemskaber:

Danske Insolvensadvokater

Danske Bestyrelsesadvokater

Danske Skatteadvokater

Højesteretsskranken

 

Sprog: Engelsk, tysk og fransk

 

Telefon: 35 38 50 00

Direkte: 82 33 40 22

E-mail: [email protected]

 

Sekretær: Lone Henriksen

E-mail: [email protected]

Direkte: 82 33 40 24