Jesper M. Koefoed

Advokat (H)

 

Hovedsagsområder:

Dødsbobehandling, arveret og testamenter, generel erhvervsrådgivning, kontrakter og handel med fast ejendom.

 

Fødselsår: 1956
Kandidat fra Københavns Universitet i 1979


Beskikket: 1982
Møderet for Højesteret i 1987

Særlige tillidshverv:
Autoriseret bobestyrer ved skifteretterne i København og Lyngby.

Medlem af Kredsbestyrelsen for 1. advokatkreds 1998-2004

Underviser på kurser i arveret m.v. for Danske Advokater A/S

Medlemskaber:

Danske Arveretsadvokater

 

Sprog: Engelsk

 

Telefon: 35 38 50 00

Direkte: 82 33 40 41

E-mail: [email protected]

 

Sekretær: Gitte Boesen

E-mail: [email protected]

Direkte: 82 33 40 61