inkasso

Særligt om renter

I henhold til dansk ret kan der som udgangspunkt alene kræves en rente, der svarer til den til enhver tid fastsatte officielle procesrente, p.t. Nationalbankens udlånsrente gældende pr. 1/1 eller 1/7 med et tillæg på 7 %.

I erhvervsforhold kræves ofte en højere rente. Dette forudsætter, at en sådan rente konkret kan anses for aftalt eller i hvert fald accepteret af skyldneren, eventuelt ved at der for branchen gælder en særlig sædvane (kutyme) om renteberegning.

Der kan som udgangspunkt kræves rente fra forfaldsdatoen. Såfremt forfaldsdagen ikke er fastsat på forhånd, kan der beregnes rente fra 30 dage efter, at faktura er fremsendt.