inkasso

Løbende orientering

De vil løbende blive orienteret, når der sker nyt i sagen, og der vil ikke blive indgået afviklingsaftale med debitor eller iværksat nye inkassoskridt uden Deres forudgående godkendelse.

Såfremt De på forhånd kan fastlægge generelle retningslinjer for sagernes førelse, vil dette mindske behovet for Deres løbende stillingtagen