Inkasso

Generel orintering

Denne generelle orientering har til formål at give et overblik over vilkårene for inkassering af virksomheders pengekrav i Danmark og et indtryk af de omkostninger, der kan knytte sig til inkassationen. Orienteringen er af generel karakter og giver sig ikke ud for at være udtømmende. I den konkrete sag kan der være omstændigheder, der bevirker et andet forløb end beskrevet nedenfor.

Inkasso omfatter bl.a. sager vedrørende:

Forfaldne fakturaer i handels- og forbrugerforhold

  • Misligholdte leje-, leasing-, kredit- eller abonnementsaftaler
  • Misligholdte lån eller kreditter
  • Misligholdte pantebreve i løsøre eller fast ejendom
  • Hjemtagelse af biler og andre værdier solgt på kontrakt med ejendomsforbehold

Uden for begrebet inkasso falder sager med indsigelser fra modparten, eller hvor der undervejs opstår tvist. I sådanne sager må uenigheden først fjernes gennem forhandling eller ved dom, hvorefter inkassationen kan indledes/genoptages.

Valdal Advokatfirma kan forestå inkassation overalt i Danmark, herunder på Grønland, på Færøerne og i Island.