inkasso

Danske inkassoadvokater

Valdal Advokatfirma er medstifter og medlem af foreningen Danske INKASSOadvokater.

Det indebærer, at inkassosager, der overgives til behandling her på kontoret, behandles i overensstemmelse med de strenge kompetence- og kvalitetskrav, som er fastsat for foreningens medlemmer.

Det er foreningens formål at sikre de bedste vilkår for korrekt og effektiv inddrivelse af nødlidende fordringer i Danmark. Foreningen vil opfylde dette formål ved at deltage i den samfundsmæssige debat om private og offentliges muligheder for inkasso. Foreningen vil målrettet medvirke til at udbrede kendskabet til inkassomarkedet og til at sikre et højt fagligt og etisk niveau i behandlingen af inkassosager i Danmark.

De kan læse mere om foreningen Danske INKASSOadvokater på: www.advokatinkasso.dk