Ejendomsadministration

Vi er specialister inden for administration af alle former for fast ejendom og har administreret foreninger i over 50 år.

Som en integreret del af advokatkontoret administrerer vi andelsboligforeninger. Foreningen har tilknyttet en fast administrator, der har ansvaret for den daglige drift, herunder varetagelse af regninger, andelsboligoverdragelser mv. Der ud over er der en jurist, der løbende rådgiver foreningen om ny relevant lovgivning, forslag til forsikring og omlægning af lån.
 
Ejendomsadministrationen omfatter endvidere opfølgning af de forsikringsmæssige forhold, tilsyn med ejendommene ved en ejendomsinspektør med teknisk faglig baggrund, hvor der ydes rådgivning af ejere og bestyrelser i forbindelse med renovering og vedligeholdelse af ejendommene.

Medarbejdere hos Valdal Advokatfirma har høj faglig og ansættelsesmæssig anciennitet. Alle medarbejdere efteruddannes løbende gennem kurser, bl.a. afholdt af vor brancheorganisation Ejendomsforeningen Danmark.

Endvidere kan juristerne anvendes som sparringspartner i eventuelle tvister. Firmaet har flere specialiserede advokater og jurister, som dagligt beskæftiger sig med ejendomsadministration og dermed bistår foreningen i for eksempel byggesager, i overvejelser om etablering af taglejligheder, om salg, justering af vedtægter i relation til ny lovgivning mv. Det er endvidere foreningens advokat, der i fornødent omfang fungerer som dirigent på foreningens ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger samt deltager i budgetmøder forud for den ordinære generalforsamling. Derfor er det særdeles hensigtsmæssigt, at Ejendomsadministrationen er en integreret del af advokatfirmaet, ligesom inkasso også varetages af advokatfirmaet. Dette giver en sikkerhed, som er en del af vores totaladministration.