Sagsområder

Retssager

 

I de tilfælde, hvor en tvist ikke kan løses i mindelighed, vil parterne ofte indlede en retssag ved domstolene eller voldgiftsretten eller indbringe sagen for et relevant nævn.

 

Vi har betydelig erfaring i at føre retssager og varetager gerne sagen fra de indledende drøftelser til sagens anlæg og videre til hovedforhandling. Vi har møderet for Højesteret og har således mulighed for at føre enhver sag til toppen af de danske domstole.

 

Vores mangeårige erfaring har medført, at vi nyder stor anerkendelse ved domstolene, og vi sætter en ære i, at enhver retssag bliver behørigt varetaget under iagttagelse af gældende regler.

 

Vi er endvidere medlem af foreningen Procedureadvokater.

Kresten M. Valdal

Advokat (L)

Telefon: 35 38 58 00

Direkte: 82 33 40 44

E-mail: [email protected]

Peter Lindquist

Advokat

Telefon: 35 38 50 00

Direkte: 82 33 40 48

E-mail: [email protected]

Denise L. Abrahamsen

Advokat

Telefon: 35 38 50 00

Direkte: 82 33 40 70

E-mail: [email protected]