ejendomsadministration

Ejendomsadministration i København

Valdal Advokatfirma har eksisteret i 79 år og har i denne periode haft ejendomsadministration i over 50 år.

Vores ejendomsadministration administrerer såvel erhvervsejendomme som beboelsesejendomme, samt ejerforeninger og andelsboligforeninger. Vi administrerer i dag over 175 ejendomme i København og omegn, og har en fortsat stor tilgang af ejendomme. En stor del af disse kommer via anbefaling fra vores eksisterende kunder. Valdal Advokatfirma bistår desuden også ved stiftelse af nye andelsboligforeninger i København og omegn.

Ejendomsadministrationen forvalter alle ejendommens forhold. Det vil sige alt fra den løbende opkrævning af husleje, boligafgift, fællesudgifter osv. til betaling af omkostninger forbundet med ejendommenes drift og vedligeholdelse.

Vores arbejde med ejendomsadministration omfatter endvidere opfølgning af forsikringsmæssige forhold, tilsyn med ejendommene ved en teknisk dygtig ejendomsinspektør, hvor der ydes rådgivning af ejere og bestyrelse i forbindelse med renoveringsarbejde og vedligeholdelse af ejendommene.

Endvidere kan vores jurister anvendes som sparringspartner ved eventuelle tvister, der måtte opstå. Vi har i firmaet flere specialiserede advokater og jurister, som dagligt beskæftiger sig med ejendomsadministration og dermed kan bistå i for eksempel byggesager, sager vedrørende salg og justering af kontrakter i relation til ny lovgivning mv. Derfor er det for os særdeles hensigtsmæssigt, at have ejendomsadministration som en integreret del af advokatfirmaet, ligesom inkasso også varetages af advokatfirmaet. Denne sikkerhed er en del af vores totaladministration.

Afdelingen beskæftiger godt 15 medarbejdere, og ledes af administrationschefer Rasmus Slot Nielsen rsn@valdal.com og Martin Skaarup ms@valdal.com

Ejendomsadministrationen har direkte telefon 35 38 58 00. 

og e-mail: [email protected]

Følg Valdal Ejendomsadministration på Facebook her

Rasmus Slot Nielsen

Administrationschef

Telefon: 35 38 58 00

Direkte: 82 33 40 88

E-mail: [email protected]

 

Martin Skaarup

Administrationschef

Telefon: 35 38 58 00

Direkte: 82 33 40 87

E-mail: [email protected]