Sagsområder

Entrepriseret

 

Bygge- og anlægsarbejder kan i mange tilfælde være karakteriseret ved teknisk prægede problemstillinger samt anvendelse af særlige aftaler og betingelser samt branchekutymer. Der er ofte en række aktører involveret i entrepriseforhold, f.eks. bygherrer, entreprenører, rådgivere og leverandører. Byggebranchen er endvidere ofte kendetegnet ved nødvendigheden af hurtige og pragmatiske løsninger på opståede problemer.

 

Valdal Advokatfirma rådgiver indenfor alle aspekter af bygge- og anlægsarbejder, således at der fra entreprisens begyndelse i videst muligt omfang bliver taget højde for de mulige problemstillinger, der kan opstå i forbindelse med arbejdets udførelse. Vi har erfaring med at bistå både bygherrer og entreprenører lige fra udarbejdelse af entreprisekontrakten til aflevering af byggeriet. 

 

I de tilfælde, hvor konflikter ikke kan undgås, bistår vi endvidere ved behandling af voldgiftssager samt retssager, herunder gennemførelse af syn og skøn.

Kresten M. Valdal

Advokat (L)

Telefon: 35 38 58 00

Direkte: 82 33 40 44

E-mail: [email protected]

Peter Lindquist

Advokat

Telefon: 35 38 50 00

Direkte: 82 33 40 48

E-mail: [email protected]

Denise L. Abrahamsen

Advokat

Telefon: 35 38 50 00

Direkte: 82 33 40 70

E-mail: [email protected]